Ohje

Käyttö || Analyysit || Viestitaulu || Lääkäri- ja hoitajanäkymät || Palaute

Päänsärkypäiväkirja on henkilökohtainen apuväline päänsärkyjen seurantaan. Luovuttamalla päänsärkypäiväkirjan käyttäjätunnuksen omalle lääkärilleen pääsee myös lääkäri seuraamaan omasta näkymästään päiväkirjaan tehtyjä merkintöjä ja analyyseja.

Rekisteröityminen ja taustatiedot

Kirjautuessasi Päänsärkypäiväkirjaan ensimmäistä kertaa sinun tulee aluksi luoda itsellesi tunnukset. Klikkaa etusivun rekisteröidy -kohtaa ja luo itsellesi tunnukset noudattaen annettuja ohjeita.

Kun saat valittua itsellesi sopivan salasanan ja käyttäjätunnuksen, avautuu sivu jolla kysytään taustatietokysymyksiä. Täytä ainakin kaikki pakolliset (punaisella tähdellä merkityt) kohdat. Vaikka kaikki kohdat eivät ole pakollisia, on kuitenkin suositeltavaa vastata ainakin useimpiin jotta esim. hoitava lääkärisi saa mahdollisimman tarkat tiedot tilanteestasi.

Kun olet vastannut taustatietokysymyksiin on rekisteröityminen valmis ja voit aloittaa itse päiväkirjan täyttämisen. Kirjaudu seuraavalla kerralla päiväkirjaan sisään suoraan luomillasi tunnuksilla. Syöttämiäsi taustatietoja pääsee myöhemmin muokkaamaan päiväkirjan Omat tiedot -välilehdeltä.

HUOM! Jos sinulla on tunnukset Unipäiväkirjaan, Kuukautispäiväkirjaan tai Astmapäiväkirjaan, ota käyttöön samat tunnukset >>

Käyttö

Päänsärkypäiväkirjamerkinnät

Kalenteriin voidaan tehdä jokaiselle särkypäivälle merkintä, johon valitaan päänsärkyyn liittyviä piirteitä. Päänsäryn kirjaaminen tehdään klikkaamalla kalenterisivulla sitä päivää jolle merkintä halutaan tehdä. Valittavia piirteitä ovat:
- säryn voimakkuus
- säryn luonne
- säryn sijainti
- liitänäisoireet (mm. auraoireet, pahoinvointi, valo- ja ääniherkkyys)
- lääkitys (täsmälääkkeet, estolääkkeet, käsikauppalääkkeet, tehoamisaika)
- kuukautisten alkaminen

Kaikkia kohtia ei ole pakko täyttää. Huomaa kuitenkin, että päiväkirjan tekemissä analyyseissä särkypäiväksi lasketaan vain kaikki ne päivät, joille on säryn voimakkuusmerkintä. Jos siis haluat kirjata särkypäivän, kirjaa ainakin säryn voimakkuus. Kalenterissa voimakkaimmat säryt näkyvät tummanpunaisina merkintöinä. Jos säryn voimakkuutta ei ole syötetty, päivän merkintä näkyy kalenterissa vaaleanvihreänä.

Kalenteriin voi kirjata myös tapahtumia päiville joilla ei ole päänsärkyä. Esimerkiksi kuukautisten alkamispäivä tai estolääkityksen aloitus- tai lopetuspäivä voidaan merkitä ilman särkymerkintöjä jos päänsärkyä ei samana päivänä sattunut olemaan.

Samalle päivälle on mahdollista tehdä useampia merkintöjä, jos vaikka saman päivän aikana päänsärkyä on ollut kahteen otteeseen. Klikkaamalla päivää ja valitsemalla "Lisää uusi merkintä" voi tehdä uuden särkymerkinnän. Huomaa, että estolääke- ja kuukautistiedot tulee kirjata aina ensimmäiseen merkintään. Ensimmäistä merkintää ei myöskään voi poistaa ennenkuin viimeisimmät on poistettu.

Päiväkirjaan tehtyjä merkintöjä voi tarkastella klikkaamalla päivää jolle on merkinnän tehnyt. Jos haluat yhteenvedon pidemmän aikavälin merkinnöistä, klikkaa "Yhteenveto merkinnöistä" -linkkiä kalenterin alapuolella.

Aiemmin kirjattuja tapahtumia on mahdollista myös muokata jälkeenpäin. Klikkaamalla haluttua päivää ja valitsemalla "muokkaa" pääsee muuttamaan jo kirjattuja tapahtumia.

HUOM! Pyri tekemään päiväkirjamerkinnät aikajärjestyksessä. Muista merkitä kalenteriin myös kuukautisten alkamispäivät ja estolääkkeen aloitus- ja lopetuspäivät.


Kohtausmerkinnät

Päänsärkypäiväkirjaan on mahdollista kirjata kokonaisia kohtauksia yksittäisten särkypäivien lisäksi.
Kohtauskirjauksella ja tavallisella päänsärkymerkinnällä suurin ero on merkinnän aikaskaalassa; normaali päänsärkymerkintä tehdään kalenterissa aina tietylle päivälle, kun taas kohtaus voi jatkua usean päivän ajan. Saman kohtauksen katsotaan jatkuvan jos särky palaa uudelleen 24h sisällä.

Päänsärkykohtaus

Päänsärkykohtauksesta kirjataan päiväkirjaan tietoja kohtauksen kolmesta vaiheesta: ennakoivat oireet, särkyvaihe ja jälkivaihe.

Päänsärkykohtaus saattaa alkaa ennakoivilla oireilla, joita voivat olla esim. ääni-, valo- tai hajuherkkyys, makeanhimo, väsymys, haukottelu tai ärtymys sekä joissain tapauksissa auraoireet. Sopivalla ja oikein ajoitetulla lääkityksellä kohtaus saatetaan saada pysähtymään jo tässä vaiheessa, ennen varsinaisen päänsäryn ilmenemistä.

Ennakoivien oireiden jälkeen seuraa päänsärky. Päänsärkyvaihe voi kestää muutamista tunneista useisiin vuorokausiin, särky saattaa välillä heikentyä tai lakata kokonaan, mutta palata taas muutamien tuntien kuluttua takaisin. Jos särky katoaa, mutta palaa uudelleen 24 tunnin sisällä, katsotaan saman kohtauksen jatkuvan edelleen. Särkyvaiheeseen saattaa liittyä lisäksi pahoinvointia, oksentelua, valo-, ääni-, tai hajuherkkyyttä.

Päänsärkykohtauksen jälkivaihe alkaa säryn loputtua. Jälkivaiheessa aivot toipuvat särkykohtauksesta ja palailevat normaalitilaan. Useimmilla ilmenee väsymystä ja raukeutta tässä kohtauksen vaiheessa.


Kohtauskirjauksen tekeminen

Pääset tekemään uuden kohtauskirjauksen valitsemalla kohtauksen alkamispäivämäärän ja klikkaamalla oikealle ilmestyvää linkkiä "Aloita uuden kohtauksen kirjaaminen". Kohtauksen alkupäivämäärä on joko ennakoivien oireiden alkamispäivä tai säryn alkamispäivä jos ennakoivia oireita ei esiintynyt.

Kohtauskirjaus tehdään kolmessa vaiheessa; 1. ennakoivat oireet ja säryn alku, 2. särkyvaihe ja 3. loppuvaihe.

Siirtämällä hiiren päänsärkykohtauksen kulkua esittävän kuvan päälle saat lisätietoja kyseisestä kohtauksen vaiheesta. Klikkaamalla kuvaa voit liikkua eri kohtausvaiheisiin, mutta huomaa, että syöttämäsi tiedot tallentuvat vain jos painat jompaa kumpaa alalaidan tallennuspainiketta.

Voit kirjata eri vaiheet joko kaikki kerralla tai vaihtoehtoisesti vaihe vaiheelta, sitä mukaa kun kohtaus etenee. Jos valitset "Tallenna ja jatka" voit jatkaa suoraan kohtauksen seuraavan vaiheen kirjaukseen, jos taas valitset "Tallenna ja jatka myöhemmin" voit lopettaa kohtauksen kirjaamisen tältä erää ja palata täydentämään tietoja myöhemmin. Kirjatut kohtaukset näkyvät kalenterissa sinisellä.

Päiväkirja muistuttaa kesken jääneistä kohtauskirjauksista. Pääset täydentämään tai muuttamaan jo aloittamiasi kohtauksia valitsemalla "Muokkaa" kirjatun kohtauksen kohdalla.

Takaisin ylös ^


Analyysit

Päänsärkypäiväkirja tekee käyttäjän syöttämien tietojen perusteella tiettyjä analyysejä päänsärystä. Nämä analyysit ovat sekä sanallisessa muodossa että kuvaajien avulla esitettyinä

Valtaosa analyyseista tehdään tavallisista päänsärkymerkinnöistä. Kohtauksille on olemassa oma analyysisivunsa.

Analyysien etusivulla esitetään yhteenveto päänsärkytilanteesta viimeisen 4 viikon aikana sekä tilanteesta 4-12 viikkoa aiemmin. Päiväkirja kertoo mihin suuntaan tilanne on kehittynyt viimeisen neljän viikon jakson aikana verrattuna aiempaan kolmen kuukauden jaksoon. Jos tietoja on kertynyt alle neljän viikon ajalta, vertailuja ei kuitenkaan tehdä, vaan päiväkirja kertoo ainoastaan nykyisen tilanteen.

Analyysien lääkitys -välilehdellä esitetään sanallisesti yhteenveto lääkityksen käytöstä eri jaksoilla. Päiväkirja varoittaa jos lääkkeiden käytöstä on aiheutumassa särkylääkepäänsärky. Sivulla esitetään tietoa lääkityksen käytöstä myös kuvaajamuodossa.

Päiväkirja tekee myös erikseen kuvaajat säryn voimakkuudesta ja lääkityksestä. Kuvaajissa esitetään aina käyrällä kuvattavaa muuttujaa (esim. säryn voimakkuus tai täsmälääkkeiden käyttö) ja värillisillä alueilla kuukautisia ja estolääkitysjaksoja. Estolääkitysjaksot esitetään vihreällä taustavärillä ja kuukautisten vaikutusalue (kaksi päivää ennen kuukautisten alkamista ja neljä päivää sen jälkeen) punaisella taustavärillä. Kuvaajissa voi tarkastella aina kolmen kuukauden jaksoja, jaksot voi valita kuvaajan yläpuolelta.

Takaisin ylös ^


Viestitaulu

Päänsärkypäiväkirjassa on erillinen viestitaulu potilaan ja lääkärin/hoitajan tiedonkulkua helpottamaan. Tauluun voivat sekä lääkäri tai hoitaja että potilas kirjoittaa omia kommenttejaan tai kysymyksiä. Taulu on ainoastaan potilaan itsensä ja potilaan valtuuttaman lääkärin tai hoitajan nähtävissä.

Takaisin ylös ^


Lääkäri- ja hoitajanäkymä

Päänsärkypäiväkirja korvaa tavanomaisen paperilla vastaanotolle vietävän päänsärkykalenterin. Voit luovuttaa omalle lääkärillesi (tai hoitajalle) päänsärkypäiväkirjan käyttäjätunnuksesi (ei salasanaa) ja hän pääsee tarkastelemaan syöttämiäsi tietoja ja päiväkirjan tekemiä analyyseja. Lääkäri ei voi muokata mitään tekemiäsi merkintöjä, vaan pystyy ainoastaan tarkastelemaan niitä.

Päänsärkypäiväkirjassa on omat näkymänsä läkäreille ja hoitajille, joihin molempiin kirjaudutaan päänsärkypäiväkirjan etusivulta.

Lääkärit

Lääkärinäkymään kirjaudutaan sukunimellä ja joko SV-numerolla tai syntymäkuukaudella + -vuodella. Jos et yrityksistä huolimatta pääse sisään, lähetä postia osoitteeseen info@diaversum.fi

Hoitajat

Hoitajien tulee rekisteröidä itselleen tunnukset. Kun tunnukset on kertaalleen rekisteröity, voi samoilla tunnuksilla kirjautua sekä Astmapäiväkirjaan, Päänsärkypäiväkirjaan, Kuukautispäiväkirjaan ja Unipäiväkirjaan.


Takaisin ylös ^


Palaute

Jos haluat antaa palautetta tai havaitsit sovelluksessa jonkin puutteen tai virheen, lähetä sähköpostia osoitteeseen kartoitus(ät)diaversum.fi.Powered
Sivuston ylläpidosta vastaa Diaversum Oy, kartoitus(ät)diaversum.fi